Danh sách sản phẩm thanh lý.

TÊN SP TLMÃ SPĐVTSLGIÁ TỒNGIÁ BÁN
Máng siêu
mỏng mica
PCFA136Bộ13175000170000
Máng siêu mỏng
xương cá
PCFB136Bộ8175000170000
Bóng compact 13
ánh sáng vàng
PELB1327E27cái53100015000
Bóng compact 13
ánh sáng trắng
PELB1364E27cái303100015000
Bóng compact 15
ánh sáng vàng
PELB1527E27cái23300015000
Bóng compact 15
ánh sáng trắng
PELB1564E27cái133300015000
Bóng compact 15
ánh sáng vàng
PELB1527E27cái523300015000
Bóng compact 9
ánh sáng vàng
PELB927E27cái273100012000
Bóng compact 9
ánh sáng trắng
PELB964E27cái2813100012000
Bóng compact 18
ánh sáng vàng
PELC1827E27cái653850018000
Bóng compact 23
ánh sáng vàng
PELC2327E27cái33900020000
Bóng compact 45
ánh sáng vàng
PELD45E27cái912700060000
Bóng compact 45
ánh sáng trắng
PELD4564E27cái1412500060000
Bóng compact 65
ánh sáng vàng
PELE6527E40cái314100060000
Bóng compact 65
ánh sáng trắng
PELE6564E40cái314100060000
Bóng compact 105
ánh sáng vàng
PELF10527E40cái2224000100000
Bóng compact 11
ánh sáng trắng
PELF1164E27cái113300012000
Bóng compact 13
xoắn ánh sáng vàng
PELF1327E27cái593400015000
Bóng compact 13
xoắn ánh sáng trắng
PELF1364E27cái913400015000
Bóng compact 26
xoắn ánh sáng vàng
PELF2627E27cái135100025000
Bóng compact 150w
ánh sáng trắng
PELG15064E40cái3410000130000
Đèn cao áp treo
trần 45w
PHBR405ALcái3150000140000
Đèn Downlight
4″, âm trần 15w
PRDA115E27cái15700030000
Đèn Downlight
3″, âm trần 9w
PRDA95E27cái1874100020000
Đèn sạc khẩn cấp
LED 2x1W
PEMA12SWcái25280000230000
Máng HQ loại
mỏng đầu tròn
PCFH136bộ44145000100000
Đèn LED gắn ray
trong nhà 20w
PSLKK20L30bộ11809000500000
Đèn LED gắn ray
trong nhà 12w
PSLLL12L30bộ11591000300000
Thanh ray 2 dây
1m trắng nhỏ
TRITcây106500060000
Đèn DL LED
7W 6500K
PRDMM104L7/65cái707800060000
Đèn DL LED
9W 6500K
PRDMM104L9/65cái388600070000

0928262682

© 2020 Công Ty TNHH Dấu Việt. Thiết kế Website bởi Website chuẩn SEO.